Rijksoverheid

Iemand anders uw stem laten uitbrengen

Stemmen als u in Nederland woont maar tijdelijk in het buitenland verblijft

Bent u op 15 maart 2017 in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? Staat u ingeschreven in een Nederlandse gemeente, in Bonaire, Sint Eustatius of Saba en wilt u stemmen?

  • per brief;
  • door iemand anders een schriftelijke of een onderhandse volmacht te geven.

Bij schriftelijke volmacht

U laat een kiezer die in Nederland (inclusief Bonaire, Sint Eustatius of Saba) woont voor u stemmen. De meeste gemeenten bieden het formulier om een schriftelijke volmacht aan te vragen op hun website aan. U kunt het formulier tot en met 10 maart 2017 bij uw gemeente inleveren.

Bij onderhandse volmacht

U ontvangt, uiterlijk twee weken voor de dag van de stemming, van uw gemeente op het adres waar u staat ingeschreven in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba een stempas. Op de achterkant van de stempas kunt een onderhandse volmacht aan iemand anders verlenen. Die persoon kan dan uw stem uitbrengen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Let op: u moet de persoon die u een volmacht verleent ook (een kopie) van uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) geven. De gemachtigde moet (de kopie) van het identiteitsbewijs tonen bij het uitbrengen van de stem.