Rijksoverheid

Stemmen als u in Nederland woont maar tijdelijk in het buitenland verblijft

Bent u tijdens een verkiezing of referendum in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? Staat u ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba en wilt u stemmen?
U kunt op de volgende manieren stemmen:

  • per brief;
  • door iemand anders een schriftelijke of een onderhandse volmacht te geven.

Meer informatie over hoe u kunt stemmen bij tijdelijk verblijf in het buitenland wordt aan deze pagina toegevoegd als er verkiezingen worden gehouden. De eerstkomende verkiezingen waarbij vanuit het buitenland kan worden gestemd zijn de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019.