Rijksoverheid

Hoe kunt u stemmen als u in Aruba, Curaçao of Sint Maarten woonachtig bent?

U kunt stemmen per brief, door iemand anders een volmacht te geven of met een kiezerspas zelf in Nederland (waaronder Bonaire, Sint Eustatius en Saba) in een stemlokaal. Op het registratieformulier vult u in hoe u wilt stemmen.

Stemmen per brief

Kiest u ervoor om per brief te stemmen dan ontvangt u de volgende papieren om te stemmen:

  • een briefstembewijs, dat u moet ondertekenen;
  • een stembiljet, dat u moet invullen;
  • een witte enveloppe om het ingevulde stembiljet in te doen;
  • een ongefrankeerde oranje retourenveloppe.

Op het registratieformulier heeft u ingevuld hoe u de papieren om te stemmen wilt ontvangen. Bij voorkeur haalt u de papieren op bij het kantoor van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Aruba, Curaçao of Sint Maarten. Kiest u ervoor de papieren om te stemmen per post te ontvangen, houd dan rekening met het risico dat u de papieren niet tijdig ontvangt.

U moet het ingevulde stembiljet in de daarvoor bestemde witte enveloppe doen. Daarna stopt u de witte enveloppe met het stembiljet en het ondertekende briefstembewijs in de oranje retourenveloppe. De oranje retourenveloppe is voorgeadresseerd aan het briefstembureau.

Kiest u ervoor om uw stem per post te versturen houd er dan rekening mee:

  • dat u de oranje enveloppe zelf (voldoende) frankeert, anders wordt uw stem niet meegeteld!
  • de post uw stem mogelijk niet tijdig bezorgt. Voorkom dit risico door uw stem zelf af te geven bij het kantoor van de Nederlandse Vertegenwoordiging.

Uw stem moet op 15 maart 2017 uiterlijk om 15.00 uur lokale tijd door de Nederlandse Vertegenwoordiging zijn ontvangen.

U kunt een vervangend briefstembewijs aanvragen bij de Nederlandse Vertegenwoordiging. Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 3 maart 2017 zijn ontvangen. Een mondelinge aanvraag kan tot uiterlijk 6 maart 2017 12:00 uur worden gedaan op het kantoor van de Nederlandse Vertegenwoordiging.

Zelf stemmen in Nederland

Mocht u op 15 maart 2017 zelf in Nederland (waaronder Bonaire, Sint Eustatius en Saba) zijn, dan kunt u uw stem zelf in een stemlokaal uitbrengen. Om dat te kunnen moet u op het registratieformulier invullen dat u een kiezerspas wilt ontvangen. U ontvangt de kiezerspas dan op het door u in het registratieformulier opgegeven adres.

Stemmen bij volmacht

U kunt een kiezer die in Nederland (waaronder Bonaire, Sint Eustatius of Saba) woont, machtigen om namens u te stemmen. Deze kiezer krijgt dan een volmachtbewijs toegezonden waarmee hij uw stem kan uitbrengen. Let op: degene die u machtigt mag uw volmachtstem alleen uitbrengen samen met zijn eigen stem. Hij mag niet meer dan twee volmachtstemmen uitbrengen.

Om te kunnen stemmen bij volmacht, vult u de gegevens van de gemachtigde in op het registratieformulier. U moet dan het door u ingevulde en ondertekende formulier samen met uw bewijs van Nederlanderschap aan uw gemachtigde opsturen.

Een bewijs van Nederlanderschap is een kopie van uw geldige Nederlandse paspoort, een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitskaart, een kopie van uw geldige identiteitskaart van Bonaire, Sint Eustatius of Saba of uw geldige identiteitskaart van Aruba, Curaçao of Sint Maarten waarop de Nederlandse nationaliteit staat vermeld of een kopie van uw verklaring van Nederlanderschap. Gebruikt u een kopie van het paspoort of identiteitskaart, dan moeten die documenten nog geldig zijn op 30 januari 2017. Stuurt u een verklaring van het Nederlanderschap mee met het registratieformulier, dan mag die verklaring op 30 januari 2017 niet ouder zijn dan 3 jaar.

Uw gemachtigde vult het formulier voor zover nodig verder in en stuurt het, na ondertekening, samen met uw bewijs van Nederlanderschap, direct naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag in Nederland. Dit kan per post, maar bij voorkeur ingescand per e-mail worden verzonden. Het e-mailadres en het postadres staan op het registratieformulier vermeld. Als u een andere kiezer een volmacht geeft, ontvangt u zelf géén briefstembewijs en stembiljet.