Rijksoverheid

Hoe kunt u stemmen vanuit elders in het buitenland?

U kunt stemmen per brief, door iemand anders een volmacht te geven, of met een aangevraagde kiezerspas zelf in Nederland (waaronder Bonaire, Sint Eustatius en Saba) in een stemlokaal. In het registratieformulier vult u in hoe u wilt stemmen.

Stemmen per brief

Kiest u ervoor om per brief te stemmen dan ontvangt u de volgende papieren om te stemmen:

  • een briefstembewijs, dat u moet ondertekenen;
  • een stembiljet, dat u moet invullen;
  • een witte enveloppe om het ingevulde stembiljet in te doen;
  • een ongefrankeerde oranje retourenveloppe.

Op het registratieformulier heeft u ingevuld hoe u de papieren om te stemmen wilt ontvangen. Als u het stembiljet per e-mail wilt ontvangen, dan ontvangt u eerder uw briefstembewijs en retourenveloppen per post. Ongeveer 6 weken voor de verkiezing ontvangt u uw stembiljet per e-mail. Heeft u ervoor gekozen om alles per post te ontvangen dan worden de stembescheiden pas ongeveer 6 weken voor de verkiezing per post toegestuurd. Houdt u er s.v.p. rekening mee dat de stembescheiden u dan mogelijk te laat bereiken om nog op tijd te kunnen stemmen.

U moet het ingevulde stembiljet in de daarvoor bestemde witte enveloppe doen. Daarna stopt u de witte enveloppe met het stembiljet en het ondertekende briefstembewijs in de oranje retourenveloppe. De oranje retourenveloppe is voorgeadresseerd aan het briefstembureau van de gemeente Den Haag. Uw stem moet op 15 maart 2017 uiterlijk om 15.00 uur Nederlandse tijd door de gemeente Den Haag zijn ontvangen.

Op 22 Nederlandse ambassades worden briefstembureaus gevestigd. Een overzicht van ambassades met een briefstembureau vindt u hier. De briefstembureaus tellen de briefstemmen. Woont u in een land waar een briefstembureau is gevestigd, dan ontvangt u automatisch een oranje retourenveloppe die is geadresseerd aan het briefstembureau in uw land. Woont u in een naburig land zonder briefstembureau, dan kunt u ervoor kiezen om uw stembescheiden naar het briefstembureau in het buurland te sturen. Het adres kunt u vinden op www.mfa.nl. U kunt uw stembescheiden ook zelf afgeven bij een van de briefstembureaus. Uw stem moet op 15 maart 2017 uiterlijk om 15.00 uur lokale tijd door een briefstembureau bij de ambassade zijn ontvangen.

U kunt een vervangend briefstembewijs aanvragen bij de gemeente Den Haag. Dat kan schriftelijk tot en met 3 maart 2017 of mondeling in persoon aan de balie van de gemeente Den Haag uiterlijk 6 maart 2017 om 12:00 uur.