Rijksoverheid

Stembiljet voor kiezers die vanuit het buitenland stemmen

Voor het stemmen vanuit het buitenland wordt een ander stembiljet gebruikt dan in Nederland in het stemlokaal. Hieronder ziet u een afbeelding van het stembiljet van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 voor de kiezers die vanuit het buitenland mochten stemmen.

Afbeelding fictief stembiljet

Alleen bij de partijen die een logo hadden geregisteerd bij de Kiesraad is het logo afgebeeld op het stembiljet.

De kiezers die stemmen vanuit het buitenland zijn ingedeeld in kieskring 12 (’s-Gravenhage). In kieskring 12 deden de partijen met lijstnummers 25, 26 en 27 niet mee. Daarom verspringt na lijstnummer 24 het lijstnummer naar 28.

Apart overzicht van kandidaten

Om het stembiljet in te vullen moet het overzicht van kandidaten worden geraadpleegd. In het overzicht staan de lijsten die meedoen aan de verkiezing en per lijst de nummers en de namen van de kandidaten. U kunt in het overzicht de lijst en het kandidaatnummer zoeken waar u op wilt stemmen. Het overzicht van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 15 maart 2017 vindt u hier. U ontvangt het overzicht van kandidaten ook bij uw stembiljet.

Hoe brengt u een stem uit op het stembiljet?

 • Kijk in het overzicht van kandidaten en bepaal welke lijst u wilt kiezen;
 • Zoek op die lijst de kandidaat waarop u wilt stemmen;
 • Onthoud het nummer van die kandidaat;
 • Ga naar het stembiljet;
 • Kleur (stap 1) de witte stip in bij de lijst van uw keuze;
 • Kleur (stap 2) de witte stip in bij het nummer van de kandidaat van uw keuze.

U kunt ook een blanco stem uitbrengen. U kiest dan geen lijst en ook geen kandidaat.

Wanneer u wel een lijst kiest, maar geen kandidaat, dan wordt aangenomen dat op de kandidaat met nummer 1 van de gekozen lijst wordt gestemd.

Een witte stip op het stembiljet moet met rood, zwart, blauw of groen worden ingekleurd. Andere kleuren zijn niet toegestaan.

Klik hier om uitleg over het nieuwe stembiljet te downloaden.

Wanneer is een stem ongeldig?

Een stem is ongeldig als:

 • meer dan één lijst of meer dan één kandidaat wordt gekozen;
 • geen lijst wordt gekozen en wel een kandidaat;
 • een keuze wordt gemaakt voor een kandidaatnummer dat niet voorkomt op de gekozen lijst;
 • iets op het stembiljet wordt geschreven of geprint waardoor de identiteit van de kiezer mogelijk is te achterhalen;
 • het stembiljet met een andere kleur dan rood, zwart, blauw of groen is ingevuld.

Oefenen met het nieuwe stembiljet?

Wilt u oefenen hoe u het nieuwe stembiljet moet invullen om geldig te stemmen, klik dan hier.

Stembiljet wordt per mail toegestuurd

Bent u als kiezer in het buitenland geregistreerd, dan krijgt u vóór elke verkiezing het stembiljet per e-mail. U kunt dit stembiljet zelf printen, invullen en samen met het briefstembewijs opsturen naar het adres van het briefstembureau op de retourenveloppe. Omdat het digitale stembiljet niet hoeft te worden gedruk en per post te worden verstuurd, krijgt u het eerder. U heeft dus langer de tijd om uw stem terug te sturen. Wilt u uw stembiljet toch per brief ontvangen? Dan kunt u dat aangeven op het registratieformulier.

Stuur het stembiljet per post terug

Stuur het ingevulde stembiljet (of blanco stembiljet, als u blanco stemt) zo snel als mogelijk per post terug (dus niet per e-mail!). Alleen per post ontvangen stembiljetten worden geteld.