Rijksoverheid

Belangrijke data voor kiezers die tijdelijk in het buitenland verblijven

30 januari 2017: datum geldigheid bewijs Nederlanderschap

Bij uw registratieverzoek moet u een bewijs van Nederlanderschap voegen. Een bewijs van Nederlanderschap is:

  • een kopie van uw geldige Nederlandse paspoort;
  • een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitskaart;
  • kopie van uw geldige identiteitskaart van Bonaire, Sint Eustatius of Saba of uw geldige identiteitskaart van Aruba, Curaçao of Sint Maarten waarop de Nederlandse nationaliteit staat vermeld; of
  • een kopie van uw verklaring van Nederlanderschap.

Gebruikt u een kopie van een paspoort of identiteitskaart, dan moeten die documenten nog geldig zijn op 30 januari 2017. Stuurt u een verklaring van het Nederlanderschap mee met het registratieformulier, dan mag die verklaring op 30 januari 2017 niet ouder zijn dan 3 jaar.

15 februari 2017: sluiting registratieperiode

Uiterlijk deze dag moet uw verzoek tot registratie ontvangen zijn bij de gemeente of het openbaar lichaam waar u staat ingeschreven.

Vervangend briefstembewijs aanvragen:

  • 3 maart 2017: deadline schriftelijk verzoek

    Uiterlijk deze dag moet uw schriftelijk verzoek voor een vervangend briefstembewijs ontvangen zijn bij de gemeente Den Haag.
  • 6 maart 2017 tot 12:00 uur: deadline mondeling verzoek

    Uiterlijk deze dag tot 12:00 uur lokale tijd kunt u mondeling een vervangend briefstembewijs aanvragen bij de gemeente Den Haag.

10 maart 2017: deadline verzoek schriftelijke volmacht

Uiterlijk deze dag moet uw gemeente het formulier ontvangen waarmee u een schriftelijke volmacht aanvraagt om iemand anders voor u te laten stemmen.

15 maart 2017 tot 15:00 uur lokale tijd: dag van stemming

Vóór 15:00 uur lokale tijd moet uw stem ontvangen zijn op het briefstembureau bij de gemeente Den Haag of bij het briefstembureau op de Nederlandse ambassade.