Rijksoverheid

Deze website is momenteel niet in gebruik.

Nederlanders woonachting in het buitenland, waaronder Sint Maarten, Aruba en CuraƧao, kunnen indien zij aan enkele voorwaarden voldoen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen, verkiezingen voor het Europees Parlement en een raadgevend referendum. Indien u als Nederlander woonachtig in het buitenland deel wilt nemen aan een van deze verkiezingen of een raadgevend referendum, moet u zich wel als kiezer registeren.

Zodra de registratieperiode start wordt deze website in gebruik genomen. Op deze site vindt u dan onder meer informatie hoe u zich als kiezer woonachtig in het buitenland kunt registeren.

De eerste komende verkiezingen zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Deze zullen naar verwachting plaatsvinden op 15 maart 2017. De registratieperiode start dan op 15 september 2016.

Wilt u deelnemen aan de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer? Dan kunt u zich alvast aanmelden bij de gemeente Den Haag, verantwoordelijk voor het registreren van de kiezers in het buitenland. U ontvangt dan automatisch, ongeveer 6 maanden voor de verkiezingsdag, een officieel registratieformulier om in te vullen en (met een kopie van een geldig legitimatiebewijs) terug te sturen. Klik hier als u zich alvast wilt aanmelden.

Op dit moment is er geen wet of verdrag waarover op grond van de Wet raadgevend referendum een referendum moet worden gehouden.